Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa zapojila do projektu, ktorý sa venuje spolupráci pri tvorbe národných stratégií obnovy budov. Ide o dlhodobé plány, ktoré určujú, ako budú štáty pristupovať k obnove budov počas nasledujúcich rokov. Zelené rady naprieč Európou oficiálne spustili projekt Build Upon v snahe riešiť aj jednu z najväčších klimatických výziev.
      „Emisie z existujúcich budov v súčasnosti tvoria 36 % celkových emisií oxidu uhličitého (CO2) v Európskej únii. Práve investície do hĺbkovej obnovy budov preto predstavujú výrazne účinný spôsob ochrany európskych obyvateľov a životného prostredia pred klimatickými zmenami," uviedla koordinátorka projektu na Slovensku Andrea Peverley.
      Zelené rady tento rok uskutočnia 80 podujatí v 13 krajinách Európy, vrátane šiestich na Slovensku. Ich cieľom je spojiť expertov zo štátnej správy, priemyslu, záujmových združení, mimovládnych organizácií, zástupcov vlastníkov budov, ale aj médií či širšej verejnosti do dialógu. Majú prediskutovať možnosti ako prekonať bariéry, ktoré bránia rýchlejšej a kvalitnejšej obnove budov. Tieto riešenia potom poskytnú tvorcom stratégií.

priroda
      „Za najzávažnejšie bariéry sme spolu s odborníkmi identifikovali napríklad nedostatok povedomia o prínosoch hĺbkovej obnovy, nedostatok finančných prostriedkov či nekvalitne odvedenú prácu počas plánovania aj realizácie rekonštrukcií. Vo svete už však existujú iniciatívy, ktorým sa podarilo nájsť riešenie mnohých bariér a môžu slúžiť ako inšpirácia pre krajiny, ktoré sa s nimi naďalej pasujú," priblížila Peverley.
      SKGBC dúfa, že obnove budov bude na Slovensku v ďalšom volebnom období venovaná ešte väčšia pozornosť zo strany vlády. „Kvalitná obnova budov, v ktorých trávime denne až 90 % času, môže nielen dlhodobo ušetriť energie a nemalé finančné prostriedky, ale zvýši sa aj životný komfort obyvateľov. Kvalitnejšie vnútorné prostredie má pritom aj pozitívny vplyv na zdravie užívateľov budov, či už hovoríme o školách, nemocniciach, kanceláriách, úradoch, bytoch či rodinných domoch," opísala Peverley. Ako dodala, obnova budov zároveň prináša rozvoj regionálnych pracovných miest.
      Povinnosť vypracovať a pravidelne aktualizovať národné stratégie obnovy budov vychádza z európskej smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012. Novú verziu stratégie musia členské štáty Európskej únie odovzdať do 30. apríla 2017. Projekt Build Upon je financovaný z výskumného a inovatívneho programu EÚ Horizont 2020 a je realizovaný národnými zelenými radami z 13 krajín.

Zdroj:TASR