Stavba roka 2015 na Slovensku

O titul Stavba roka 2015 sa uchádza 11 stavebných diel zo Slovenska

Bratislava 13. marca (TASR) - Celkovo 11 stavebných diel tento rok zabojuje o titul Stavba roka 2015 v rámci 21. ročníka celoštátnej súťaže stavieb uskutočnených na Slovensku. Súťaž organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční 6. apríla v Bratislave.
      „Súťaž Stavba roka má 20-ročnú tradíciu. V portfóliu súťaží realizovaných v oblasti architektúry a stavebníctva má osobitnú pozíciu tým, že hodnotí realizované stavby komplexne a najmä z pohľadu kvality ich realizácie. U ocenených stavieb sa očakáva skĺbenie majstrovstva architekta, projektanta, ale aj zhotoviteľa, rešpektujúc nové trendy a požiadavky vo všetkých oblastiach, vrátane energetickej náročnosti stavby počas jej prevádzky," uviedol pre TASR prezident ABF Slovakia Alojz Kopáčik.
      Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby, novostavby, rekonštrukcie aj obnovy, realizované na území SR. Základnou podmienkou účasti je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

stavba_roka
      Odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje prostredníctvom technickej dokumentácie a obhliadky stavieb najmä ich architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.
      V aktuálnom ročníku sa o titul Stavba roka uchádzajú multifunkčný komplex City Arena v Trnave, vyhliadková veža Tokaj v Malej Tŕni, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, výrobný areál Mevis v Šamoríne, úpravňa vody Osuské, zariadenie sociálnych služieb Dominik vo Veľkej Lehote, Chateau Gbeľany, kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, druhý úsek diaľnice D1 Jánovce - Jablonov, Aqua Arena v Šamoríne a Bytový dom Tri vody Malinovo (prvá etapa).

Zdroj:TASR

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2023 Copyright realityplanet.sk

Stavba roka 2015 na Slovensku

O titul Stavba roka 2015 sa uchádza 11 stavebných diel zo Slovenska

Bratislava 13. marca (TASR) - Celkovo 11 stavebných diel tento rok zabojuje o titul Stavba roka 2015 v rámci 21. ročníka celoštátnej súťaže stavieb uskutočnených na Slovensku. Súťaž organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční 6. apríla v Bratislave.
      „Súťaž Stavba roka má 20-ročnú tradíciu. V portfóliu súťaží realizovaných v oblasti architektúry a stavebníctva má osobitnú pozíciu tým, že hodnotí realizované stavby komplexne a najmä z pohľadu kvality ich realizácie. U ocenených stavieb sa očakáva skĺbenie majstrovstva architekta, projektanta, ale aj zhotoviteľa, rešpektujúc nové trendy a požiadavky vo všetkých oblastiach, vrátane energetickej náročnosti stavby počas jej prevádzky," uviedol pre TASR prezident ABF Slovakia Alojz Kopáčik.
      Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby, novostavby, rekonštrukcie aj obnovy, realizované na území SR. Základnou podmienkou účasti je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

stavba_roka
      Odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje prostredníctvom technickej dokumentácie a obhliadky stavieb najmä ich architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.
      V aktuálnom ročníku sa o titul Stavba roka uchádzajú multifunkčný komplex City Arena v Trnave, vyhliadková veža Tokaj v Malej Tŕni, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, výrobný areál Mevis v Šamoríne, úpravňa vody Osuské, zariadenie sociálnych služieb Dominik vo Veľkej Lehote, Chateau Gbeľany, kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, druhý úsek diaľnice D1 Jánovce - Jablonov, Aqua Arena v Šamoríne a Bytový dom Tri vody Malinovo (prvá etapa).

Zdroj:TASR