Novela zákona o vlastníctve bytov

Pozor, od 1. októbra začína platiť Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú presadili poslanci Otto Brixi a Anton Martvoň zo Smer – SD. Namiesto toho, aby novela upravila prípadné nedostatky v zákone, respektíve uľahčila orientáciu v právach a povinnostiach jednotlivých vlastníkov, stal sa pravý opak.

Zdá sa, že od októbra sa budú majitelia v tejto legislatívnej úprave orientovať ešte horšie, ako doteraz. Najvýraznejšie zmeny sa týkajú odvodov do fondu opráv, splnomocnenia pri uplatňovaní si vlastných práv na inú osobu či hlasovanie na bytovej schôdzi.

Sporné spoločné časti a zariadenia domu

Kým doteraz prispievali majitelia bytov do fondu opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, podľa Novely sa bude od októbra brať do úvahy aj miera využívania spoločných častí a zariadení domu vlastníkmi garáží a nebytových priestorov, čo spôsobí komplikáciu v presnom výpočte výšky odvodov. Vlastníci bytov by teda mali platiť viac, ako majitelia nebytových priesotorov, keďže títo nevyužívajú napríklad schodiská, pivnice alebo výťahy.

 

Vlastníci bytov budú po novom platiť viac ako majitelia nebytových priestorov.

Výkonný tajomník Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Ján Jankura sa na tieto zmeny pozerá s miernymi obavami: „Táto zmena prináša do zákona nerovnaké povinnosti pre vlastníkov bytov a pre vlastníkov garáží a nebytových priestorov. Je otázne, ako sa dá vypočítať miera využívania spoločných častí a zariadení domu napríklad pri veľkých obnovách domu, kde sa naraz robia rôzne časti domu na aj dvadsaťročný úver, aby pritom boli obyvatelia domu spokojní. Očakávame, že toto ustanovenie zákona sa prejaví vo zvýšenom počte nedorozumení, nejasností a súdnych sporov."

  

Zmena počtu osôb v byte

Majiteľ bytu by mal správcovi nahlásiť zmenu v počte osôb v byte, ak trvá dva mesiace. S čím určite už teraz nesúhlasí viacero vlastníkov a zhodujú sa na tom, že dva mesiace je príliš dlhá doba na to, aby v byte niekto býval bez toho, že platí do bytového fondu, keďže odpadky za to obdobie musí vyhadzovať, výťahy taktiež používa a taktiež sa pohybuje po spoločných priestoroch, za ktorých údržbu treba tiež zaplatiť.

 

Splnomocnenie pre hlasovanie

Ďalšou zvláštnou novinkou je , že v prípade, že vlastník splnomocní ďalšiu osobu na zastupovanie vo veciach bytových otázok, musí jeho splnomocnenie obsahovať aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať. Pred každou novou schôdzou teda bude vlastník bytu povinný vystaviť nové splnomocnenie s presne stanovaným spôsobom, ako hlasovať. Takže ďalšia komplikácia navyše, ešte k tomu s absurdnými podmienkami, keďže mnohé otázky, ktoré sa na domových schôdzach prerokuvávajú, nie sú vopred konkrétne špecifikované.

 

Uznášanieschopnosť na schôdzi

Menia sa aj podmienky uznášaniaschopnosti prítomných na schôdzi. Doteraz platilo, že výsledky hlasovania boli platné, ak sa na schôdzi zúčastnila minimálne polovica vlastníkov bytov, dnes sa to rozširuje na dve tretiny. „Odhadujeme, že minimálne 70 percent schôdzí vlastníkov sa bude musieť z dôvodu nízkej účasti zvolávať opakovane, a rozhodovanie vlastníkov bytov sa v budúcnosti bude v zvýšenej miere uskutočňovať písomným hlasovaním, bez možnosti vzájomnej diskusie a výmeny názorov," myslí si Ján Jankura.

  

Novela však prináša aj zopár pozitív, napríklad:

1. Správca bude povinný majiteľom bytov každý rok predložiť do 30. novembra ročný plán opráv. Inak nebude mať nárok na poplatok za správu.

2. V bytových domoch sa bude zverejňovať zoznam neplatičov, ktorí majú vo fonde opráv dlh aspoň 500 eur.

3. Správca musí v dome alebo na webe zverejňovať postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

4. Písomné hlasovanie už po novom môže vyhlásiť štvrtina vlastníkov, ak ho na ich žiadosť nevyhlási správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2023 Copyright realityplanet.sk

Novela zákona o vlastníctve bytov

Pozor, od 1. októbra začína platiť Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú presadili poslanci Otto Brixi a Anton Martvoň zo Smer – SD. Namiesto toho, aby novela upravila prípadné nedostatky v zákone, respektíve uľahčila orientáciu v právach a povinnostiach jednotlivých vlastníkov, stal sa pravý opak.

Zdá sa, že od októbra sa budú majitelia v tejto legislatívnej úprave orientovať ešte horšie, ako doteraz. Najvýraznejšie zmeny sa týkajú odvodov do fondu opráv, splnomocnenia pri uplatňovaní si vlastných práv na inú osobu či hlasovanie na bytovej schôdzi.

Sporné spoločné časti a zariadenia domu

Kým doteraz prispievali majitelia bytov do fondu opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, podľa Novely sa bude od októbra brať do úvahy aj miera využívania spoločných častí a zariadení domu vlastníkmi garáží a nebytových priestorov, čo spôsobí komplikáciu v presnom výpočte výšky odvodov. Vlastníci bytov by teda mali platiť viac, ako majitelia nebytových priesotorov, keďže títo nevyužívajú napríklad schodiská, pivnice alebo výťahy.

 

Vlastníci bytov budú po novom platiť viac ako majitelia nebytových priestorov.

Výkonný tajomník Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Ján Jankura sa na tieto zmeny pozerá s miernymi obavami: „Táto zmena prináša do zákona nerovnaké povinnosti pre vlastníkov bytov a pre vlastníkov garáží a nebytových priestorov. Je otázne, ako sa dá vypočítať miera využívania spoločných častí a zariadení domu napríklad pri veľkých obnovách domu, kde sa naraz robia rôzne časti domu na aj dvadsaťročný úver, aby pritom boli obyvatelia domu spokojní. Očakávame, že toto ustanovenie zákona sa prejaví vo zvýšenom počte nedorozumení, nejasností a súdnych sporov."

  

Zmena počtu osôb v byte

Majiteľ bytu by mal správcovi nahlásiť zmenu v počte osôb v byte, ak trvá dva mesiace. S čím určite už teraz nesúhlasí viacero vlastníkov a zhodujú sa na tom, že dva mesiace je príliš dlhá doba na to, aby v byte niekto býval bez toho, že platí do bytového fondu, keďže odpadky za to obdobie musí vyhadzovať, výťahy taktiež používa a taktiež sa pohybuje po spoločných priestoroch, za ktorých údržbu treba tiež zaplatiť.

 

Splnomocnenie pre hlasovanie

Ďalšou zvláštnou novinkou je , že v prípade, že vlastník splnomocní ďalšiu osobu na zastupovanie vo veciach bytových otázok, musí jeho splnomocnenie obsahovať aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať. Pred každou novou schôdzou teda bude vlastník bytu povinný vystaviť nové splnomocnenie s presne stanovaným spôsobom, ako hlasovať. Takže ďalšia komplikácia navyše, ešte k tomu s absurdnými podmienkami, keďže mnohé otázky, ktoré sa na domových schôdzach prerokuvávajú, nie sú vopred konkrétne špecifikované.

 

Uznášanieschopnosť na schôdzi

Menia sa aj podmienky uznášaniaschopnosti prítomných na schôdzi. Doteraz platilo, že výsledky hlasovania boli platné, ak sa na schôdzi zúčastnila minimálne polovica vlastníkov bytov, dnes sa to rozširuje na dve tretiny. „Odhadujeme, že minimálne 70 percent schôdzí vlastníkov sa bude musieť z dôvodu nízkej účasti zvolávať opakovane, a rozhodovanie vlastníkov bytov sa v budúcnosti bude v zvýšenej miere uskutočňovať písomným hlasovaním, bez možnosti vzájomnej diskusie a výmeny názorov," myslí si Ján Jankura.

  

Novela však prináša aj zopár pozitív, napríklad:

1. Správca bude povinný majiteľom bytov každý rok predložiť do 30. novembra ročný plán opráv. Inak nebude mať nárok na poplatok za správu.

2. V bytových domoch sa bude zverejňovať zoznam neplatičov, ktorí majú vo fonde opráv dlh aspoň 500 eur.

3. Správca musí v dome alebo na webe zverejňovať postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

4. Písomné hlasovanie už po novom môže vyhlásiť štvrtina vlastníkov, ak ho na ich žiadosť nevyhlási správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.