Hľadáte nehnuteľnosť v zahraničí?

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s prípadmi, kedy si slovenskí občania kupujú nehnuteľnosti mimo hraníc našej krajiny. Najzaujímavejšie sú pritom český, maďarský a rakúsky trh, kde sa spomedzi všetkých krajín usporiada najviac realitných obchodov so Slovákmi na strane kupujúcich.

Aké zákony by sme si teda mali naštudovať, ak chceme kupovať nehnuteľnosť v zahraničí? Rozprávali sme sa s advokátom Mgr. Andrejom Štefančíkom:  „V prvom rade by som zdôraznil, že cena nehnuteľnosti sa pohybuje rádovo v desať až sto tisícoch eur a podľa toho by mal kupujúci k obchodu aj pristupovať. Samoštúdium zákonov nestojí za čas, ktorý doň kupujúci investuje, ale hlavne nie je zárukou, že laik si právne predpisy správne vyloží. Dôležité je tiež to, že na kúpu jednotlivých nehnuteľností sa vzťahuje špecifická právna úprava (iná pre byt ako pre rodinný dom, rekreačnú chatku, poľnohospodársky pozemok či záhradu)."

 

Pri kúpe bytu alebo domu mimo SR platia iné zákony ako u nás. Nezabudnite na to.

Byt v Čechách

Predstavme si teda vzorovú situáciu. Mám záujem o kúpu bytu v susedných Čechách. Ktoré zákony sú pre mňa dôležité? „Vzhľadom k súčasne platnej legislatíve v Českej republike by si mal kupujúci naštudovať: 1. ustanovenia § 2128 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, podľa ktorých by uzatváral tzv. Kupní smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky, 2. príslušné ustanovenia zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 3. príslušné ustanovenia zákona 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, 4. Vyhlášku č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, 5. príslušné ustanovenia Zákonného opatrenia Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, nakoľko kupujúci pri kúpe nehnuteľnosti vystupuje v pozícii poplatníka dane z nadobudnutia nehnuteľnosti.", vysvetľuje advokát.

Na koho sa obrátiť?

Vzhľadom na obšírnosť tejto problematiky odporúčame v prípade kúpy nehnuteľnosti v zahraničí spolupracovať s realitnou kanceláriou, ktorá celý proces kúpy nehnuteľnosti zastreší. Do rúk zahraničného advokáta, prípadne notára, zase zverte vypracovanie samotnej kúpnej zmluvy. „Advokát alebo notár po právnej stránke ozrejmia a vysvetlia celý proces, pričom kupujúci súčasne získa istotu, že kúpna zmluva bude právne korektná. Zároveň sa minimalizuje riziko potenciálneho nekalého konania zo strany predávajúceho a predíde sa budúcim súdnym sporom. Podotýkam, že notár aj advokát sú v súvislosti s výkonom svojej činnosti poistení pre prípad zodpovednosti za škodu," dodáva Mgr. Štefančík.

Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zahraničí , je potrebné si uvedomiť, že z právneho hľadiska sa bude proces kúpy spravovať právnym poriadkom danej krajiny (vrátane príslušných poplatkov súvisiacich s kúpou). Kupujúci sa totiž pri nadobúdaní nehnuteľnosti riadi zákonom miesta, v ktorom sa tá nachádza (hovoria o tom príslušné ustanovenia Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov).

Financovanie

Nájdete nehnuteľnosť, ktorá vás osloví, lokalita vám taktiež vyhovuje, už potrebujete doriešiť „iba" otázku peňazí. Najčastejším spôsobom získania financií potrebných na bývanie je čerpanie hypotekárnych úverov. Ako však reagujú banky na poskytovanie úverov na nehnuteľnosť v zahraničí? „Banky pôsobiace na Slovensku poskytnú kupujúcemu hypotekárny úver len za podmienky, že v ich prospech založí nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na Slovensku, a to aj rozostavanú (viď Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov). Pokiaľ túto  možnosť nemáte, je jednoduchšie požiadať o úver banku pôsobiacu v krajine, kde nehnuteľnosť kupujete. Ďalším riešením je financovanie prostredníctvom bezúčelového spotrebného úveru," uzatvára advokát Mgr. Andrej Štefančík.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2022 Copyright realityplanet.sk

Hľadáte nehnuteľnosť v zahraničí?

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s prípadmi, kedy si slovenskí občania kupujú nehnuteľnosti mimo hraníc našej krajiny. Najzaujímavejšie sú pritom český, maďarský a rakúsky trh, kde sa spomedzi všetkých krajín usporiada najviac realitných obchodov so Slovákmi na strane kupujúcich.

Aké zákony by sme si teda mali naštudovať, ak chceme kupovať nehnuteľnosť v zahraničí? Rozprávali sme sa s advokátom Mgr. Andrejom Štefančíkom:  „V prvom rade by som zdôraznil, že cena nehnuteľnosti sa pohybuje rádovo v desať až sto tisícoch eur a podľa toho by mal kupujúci k obchodu aj pristupovať. Samoštúdium zákonov nestojí za čas, ktorý doň kupujúci investuje, ale hlavne nie je zárukou, že laik si právne predpisy správne vyloží. Dôležité je tiež to, že na kúpu jednotlivých nehnuteľností sa vzťahuje špecifická právna úprava (iná pre byt ako pre rodinný dom, rekreačnú chatku, poľnohospodársky pozemok či záhradu)."

 

Pri kúpe bytu alebo domu mimo SR platia iné zákony ako u nás. Nezabudnite na to.

Byt v Čechách

Predstavme si teda vzorovú situáciu. Mám záujem o kúpu bytu v susedných Čechách. Ktoré zákony sú pre mňa dôležité? „Vzhľadom k súčasne platnej legislatíve v Českej republike by si mal kupujúci naštudovať: 1. ustanovenia § 2128 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, podľa ktorých by uzatváral tzv. Kupní smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky, 2. príslušné ustanovenia zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 3. príslušné ustanovenia zákona 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, 4. Vyhlášku č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, 5. príslušné ustanovenia Zákonného opatrenia Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, nakoľko kupujúci pri kúpe nehnuteľnosti vystupuje v pozícii poplatníka dane z nadobudnutia nehnuteľnosti.", vysvetľuje advokát.

Na koho sa obrátiť?

Vzhľadom na obšírnosť tejto problematiky odporúčame v prípade kúpy nehnuteľnosti v zahraničí spolupracovať s realitnou kanceláriou, ktorá celý proces kúpy nehnuteľnosti zastreší. Do rúk zahraničného advokáta, prípadne notára, zase zverte vypracovanie samotnej kúpnej zmluvy. „Advokát alebo notár po právnej stránke ozrejmia a vysvetlia celý proces, pričom kupujúci súčasne získa istotu, že kúpna zmluva bude právne korektná. Zároveň sa minimalizuje riziko potenciálneho nekalého konania zo strany predávajúceho a predíde sa budúcim súdnym sporom. Podotýkam, že notár aj advokát sú v súvislosti s výkonom svojej činnosti poistení pre prípad zodpovednosti za škodu," dodáva Mgr. Štefančík.

Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zahraničí , je potrebné si uvedomiť, že z právneho hľadiska sa bude proces kúpy spravovať právnym poriadkom danej krajiny (vrátane príslušných poplatkov súvisiacich s kúpou). Kupujúci sa totiž pri nadobúdaní nehnuteľnosti riadi zákonom miesta, v ktorom sa tá nachádza (hovoria o tom príslušné ustanovenia Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov).

Financovanie

Nájdete nehnuteľnosť, ktorá vás osloví, lokalita vám taktiež vyhovuje, už potrebujete doriešiť „iba" otázku peňazí. Najčastejším spôsobom získania financií potrebných na bývanie je čerpanie hypotekárnych úverov. Ako však reagujú banky na poskytovanie úverov na nehnuteľnosť v zahraničí? „Banky pôsobiace na Slovensku poskytnú kupujúcemu hypotekárny úver len za podmienky, že v ich prospech založí nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na Slovensku, a to aj rozostavanú (viď Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov). Pokiaľ túto  možnosť nemáte, je jednoduchšie požiadať o úver banku pôsobiacu v krajine, kde nehnuteľnosť kupujete. Ďalším riešením je financovanie prostredníctvom bezúčelového spotrebného úveru," uzatvára advokát Mgr. Andrej Štefančík.