Montovaný vs. murovaný dom – ktorý z nich je výhodnejší?

V našich končinách sú murované domy stále omnoho populárnejšie ako tie montované. Nepochybne z ich stavby plynie veľké množstvo výhod, avšak viacerí odborníci sa zhodujú, že aj montovaný dom má čo ponúknuť.

Na Slovensku sa trend montovaných domov rozširuje veľmi pomaly. Ak sa kupujúci rozhoduje, či dá prednosť murovaniu alebo montovaniu domu, väčšinou zaváži fakt, že o montovaných domoch veľa nevie. Nevedomosť plodí pochybnosti a často nepresné závery, ktoré nie sú založené na pravde. To znamená, že kupujúci sa obráti skôr na to, čo pozná. Ak už si však dá tú námahu a navštívi nejaké diskusné fóra alebo prečíta články v časopisoch, zistí, že pomer výhod murovaných aj montovaných domov je približne rovnaký.

 

Čas na postavenie domu

Dôležitým faktorom pri stavbe domu je doba, za ktorú budú práce ukončené. Práve kratší časový úsek je veľkým lákadlom pri stavbe montovaného domu. Odborníci však tvrdia, že žiaden zásadný rozdiel medzi dobou stavby murovaného a montovaného domu nejestvuje. Ide nanajvýš o pár týždňov, pretože aj murovaný dom už v dnešnej dobe môže byť postavený za 3 mesiace. Najzásadnejší rozdiel je len v rýchlosti schnutia betónu, všetky ostatné práce trvajú približne rovnaký čas. Doba montáže môže byť kratšia v tom prípade, že boli montované systémy dopredu pripravené vo výrobe.

  

Možné závady a problémy v budúcnosti

Ak kupujúci nepotrebuje mať stavbu hotovú do určitého dátumu, mal by si dať načas a zamyslieť sa  nad všetkými alternatívami a tým, čo mu vyhovuje najlepšie. Taktiež by mal hľadieť aj do budúcnosti a predvídať možné závady či iné problémy, ktoré môžu nastať. V závislosti od druhu konštrukčného systému by si mal premyslieť, či bude mať dostatok financií na opravu škôd. Taktiež je rozdiel aj medzi cenami, za ktoré sa murované a montované domy neskôr predávajú.

 

MONTOVANÝ DOM

Výhody montovaného domu:

 • Rýchlosť stavby
 • Čistejšie stavenisko - Sčistejším stavebným prostredím úzko súvisí aj menšie množstvo stavebného odpadu, čo je ekologicky šetrnejšie.
 • Výhodná cena - Kúpa montovaného domu je ohľaduplnejšia kpeňaženke kupujúceho; za jeden štvorcový meter hrubej stavby zaplatíte vpriemere o30 € menej ako pri murovanom dome.
 • Vysoká odolnosť - Vsúčasnosti sa montované domy vyrábajú tak, aby dosahovali čo najvyššiu odolnosť voči plesniam, škodcom, požiarom či víchriciam.
 • Dobrá tepelná izolácia
 • Nižšia hmotnosť domu, vyššia pružnosť
 • Montáž možná počas celého roka - Ak sa rozhodnete montovať dom vzime, pri takomto type konštrukčného systému máte menšiu pravdepodobnosť rizík. Je ale potrebné mať na vedomí, že výhodnejšie je predsa len stavať teplých mesiacoch bez dažďov.

 

Nevýhody montovaného domu:

 • Potrebný veľký priestor pre stavebné mechanizmy - Do úzkej uličky sa veľké kamióny ažeriavy dostanú podstatne ťažšie.
 • Spolupráca sprofesionálmi - Záujemca by sa mal obrátiť na špecializovanú firmu anie stavať svojpomocne, ikeď tieto práce sú drahšie ako pri murovaných domoch.
 • Hluk - Montované domy majú oveľa horšiu zvukovo-izolačnú schopnosť.
 • Nízka schopnosť hromadenia tepla

  

MUROVANÝ DOM

Výhody murovaného domu:

 • Veľká dostupnosť stavebného materiálu
 • Chránia pred hlukom - Veľkou výhodou murovaných domov je izolácia od hluku zvedľajšej izby atakisto aj zulice.
 • Vyrovnávanie vnútornej klímy - Počas leta aj počas zimy majú murované domy schopnosť rovnako dobre vyrovnávať teplotu vzduchu, avšak počas zimného obdobia je potrebná dlhšia doba na rozkúrenie miestností.
 • Široké spektrum možností pri dispozičnom riešení
 • Vyššia hodnota domu
 • Odolnosť voči škodcom aplesniam

 

Nevýhody murované domu:

 • Výstavba závisí od počasia - Zatiaľ čo pri montovanom dome sa často montáž vykonáva aj počas zimných mesiacov či nie veľmi priaznivého počasia, pri murovanom dome sa to vôbec neodporúča.
 • Pomalá výstavba - Veľa času zaberú tzv. mokré procesy ako betonáž, murovanie, ukladanie omietok apod. Napríklad betónová základová doska by mala schnúť až jeden mesiac.
 • Vykúrenie priestorov trvá dlhšie
 • Nákladná rekonštrukcia - Pri montovanom dome sa napríklad priečky dajú preniesť, ale pri murovanom dome niečo také možné nie je.

Montované vs. murované domy

 

Slovenské murované domy

Na Slovensku je viac ako 90 % všetkých domov murovaných. Víťazí tu skôr tradícia, domy sa stavajú s cieľom vytvoriť miesto na bývanie pre seba a aj pre ďalšie generácie. Slováci vo všeobecnosti dôverujú viac murovaným domom, hoci po porovnaní výhod a nevýhod oboch typov konštrukčných systémov môžeme konštatovať, že sú sily vyrovnané. U našich susedov v Rakúsku napríklad narastá percento montovaných domov, tým pádom nie je vylúčené, že Slováci sa aj napriek konzervatívnym myšlienkam v najbližších rokoch vydajú touto cestou.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2023 Copyright realityplanet.sk

Montovaný vs. murovaný dom – ktorý z nich je výhodnejší?

V našich končinách sú murované domy stále omnoho populárnejšie ako tie montované. Nepochybne z ich stavby plynie veľké množstvo výhod, avšak viacerí odborníci sa zhodujú, že aj montovaný dom má čo ponúknuť.

Na Slovensku sa trend montovaných domov rozširuje veľmi pomaly. Ak sa kupujúci rozhoduje, či dá prednosť murovaniu alebo montovaniu domu, väčšinou zaváži fakt, že o montovaných domoch veľa nevie. Nevedomosť plodí pochybnosti a často nepresné závery, ktoré nie sú založené na pravde. To znamená, že kupujúci sa obráti skôr na to, čo pozná. Ak už si však dá tú námahu a navštívi nejaké diskusné fóra alebo prečíta články v časopisoch, zistí, že pomer výhod murovaných aj montovaných domov je približne rovnaký.

 

Čas na postavenie domu

Dôležitým faktorom pri stavbe domu je doba, za ktorú budú práce ukončené. Práve kratší časový úsek je veľkým lákadlom pri stavbe montovaného domu. Odborníci však tvrdia, že žiaden zásadný rozdiel medzi dobou stavby murovaného a montovaného domu nejestvuje. Ide nanajvýš o pár týždňov, pretože aj murovaný dom už v dnešnej dobe môže byť postavený za 3 mesiace. Najzásadnejší rozdiel je len v rýchlosti schnutia betónu, všetky ostatné práce trvajú približne rovnaký čas. Doba montáže môže byť kratšia v tom prípade, že boli montované systémy dopredu pripravené vo výrobe.

  

Možné závady a problémy v budúcnosti

Ak kupujúci nepotrebuje mať stavbu hotovú do určitého dátumu, mal by si dať načas a zamyslieť sa  nad všetkými alternatívami a tým, čo mu vyhovuje najlepšie. Taktiež by mal hľadieť aj do budúcnosti a predvídať možné závady či iné problémy, ktoré môžu nastať. V závislosti od druhu konštrukčného systému by si mal premyslieť, či bude mať dostatok financií na opravu škôd. Taktiež je rozdiel aj medzi cenami, za ktoré sa murované a montované domy neskôr predávajú.

 

MONTOVANÝ DOM

Výhody montovaného domu:

 • Rýchlosť stavby
 • Čistejšie stavenisko - Sčistejším stavebným prostredím úzko súvisí aj menšie množstvo stavebného odpadu, čo je ekologicky šetrnejšie.
 • Výhodná cena - Kúpa montovaného domu je ohľaduplnejšia kpeňaženke kupujúceho; za jeden štvorcový meter hrubej stavby zaplatíte vpriemere o30 € menej ako pri murovanom dome.
 • Vysoká odolnosť - Vsúčasnosti sa montované domy vyrábajú tak, aby dosahovali čo najvyššiu odolnosť voči plesniam, škodcom, požiarom či víchriciam.
 • Dobrá tepelná izolácia
 • Nižšia hmotnosť domu, vyššia pružnosť
 • Montáž možná počas celého roka - Ak sa rozhodnete montovať dom vzime, pri takomto type konštrukčného systému máte menšiu pravdepodobnosť rizík. Je ale potrebné mať na vedomí, že výhodnejšie je predsa len stavať teplých mesiacoch bez dažďov.

 

Nevýhody montovaného domu:

 • Potrebný veľký priestor pre stavebné mechanizmy - Do úzkej uličky sa veľké kamióny ažeriavy dostanú podstatne ťažšie.
 • Spolupráca sprofesionálmi - Záujemca by sa mal obrátiť na špecializovanú firmu anie stavať svojpomocne, ikeď tieto práce sú drahšie ako pri murovaných domoch.
 • Hluk - Montované domy majú oveľa horšiu zvukovo-izolačnú schopnosť.
 • Nízka schopnosť hromadenia tepla

  

MUROVANÝ DOM

Výhody murovaného domu:

 • Veľká dostupnosť stavebného materiálu
 • Chránia pred hlukom - Veľkou výhodou murovaných domov je izolácia od hluku zvedľajšej izby atakisto aj zulice.
 • Vyrovnávanie vnútornej klímy - Počas leta aj počas zimy majú murované domy schopnosť rovnako dobre vyrovnávať teplotu vzduchu, avšak počas zimného obdobia je potrebná dlhšia doba na rozkúrenie miestností.
 • Široké spektrum možností pri dispozičnom riešení
 • Vyššia hodnota domu
 • Odolnosť voči škodcom aplesniam

 

Nevýhody murované domu:

 • Výstavba závisí od počasia - Zatiaľ čo pri montovanom dome sa často montáž vykonáva aj počas zimných mesiacov či nie veľmi priaznivého počasia, pri murovanom dome sa to vôbec neodporúča.
 • Pomalá výstavba - Veľa času zaberú tzv. mokré procesy ako betonáž, murovanie, ukladanie omietok apod. Napríklad betónová základová doska by mala schnúť až jeden mesiac.
 • Vykúrenie priestorov trvá dlhšie
 • Nákladná rekonštrukcia - Pri montovanom dome sa napríklad priečky dajú preniesť, ale pri murovanom dome niečo také možné nie je.

Montované vs. murované domy

 

Slovenské murované domy

Na Slovensku je viac ako 90 % všetkých domov murovaných. Víťazí tu skôr tradícia, domy sa stavajú s cieľom vytvoriť miesto na bývanie pre seba a aj pre ďalšie generácie. Slováci vo všeobecnosti dôverujú viac murovaným domom, hoci po porovnaní výhod a nevýhod oboch typov konštrukčných systémov môžeme konštatovať, že sú sily vyrovnané. U našich susedov v Rakúsku napríklad narastá percento montovaných domov, tým pádom nie je vylúčené, že Slováci sa aj napriek konzervatívnym myšlienkam v najbližších rokoch vydajú touto cestou.