Ako dosiahnúť čo najnižšiu kúpnu cenu nehnuteľnosti?

Úsilím každého kupujúceho je dohodnúť cenu nehnuteľnosti natoľko, aby bola prijateľná pre obe strany. Niekedy sa ani nenazdáme a nami obľúbenú ponuku príjmeme bez žiadosti o zľavu. Možno nevedomky, možno nepristupujeme k rokovaniu s majiteľom pragmaticky a otvorene. Vyjednávanie cenovej zľavy pri kúpe nehnuteľnosti nepredstavuje nič zlé. Slušný prístup je samozrejmosťou, preto je nutné rokovať s citom.

Kedy je najvhodnejšie požiadať o zľavu?

Dojednávať kúpnu cenu má význam vtedy, ak si kupujúci všimne určité nedostatky na ponúkanom objekte. Nemusí ísť zrovna o technický alebo právny nedostatok, ale vyjednávanie o nižšej cene zaváži aj vtedy, ak je nehnuteľnosť ponúkaná dlhý čas alebo ak vieme, že majiteľ sa usiluje o rýchly predaj. Neúspech pri rokovaní dosiahneme, ak je nehnuteľnosť v niečom jedinečná, neexistujú od nej porovnateľné ponuky a je o ňu obrovský záujem. Prvým najvhodnejším miestom na rokovanie o cene je pri obhliadke bytu. V prvej fáze ide skôr o odhalenie prístupnosti majiteľa - spoznať, či je ústretový, či má nejaké obavy z predaja a hlavne, kedy najneskôr by ju majiteľ chcel predať. Presne cielenými otázkami sa kupujúci môže dozvedieť, koľko záujemcov sa na ňu bolo v poslednom období pozrieť, ako dlho sa nehnuteľnosť predáva, dôvody predaja a podobne. Prijateľným pýtaním sa, nie výsluchom, prejavíte značný záujem a v majiteľovi vzbudíte pocit spokojnosti, čo sa neskôr môže vyplatiť pri ďalších rokovaniach.

Vyjednávanie ceny

Ako požidať o zľavu?

V prvom rade sa musíme vyhnúť dohadovaniu na štýl obchodovania na tureckom trhu. Stáva sa, že kupujúci často preskočí požadovanú hranicu, o ktorú by sa mohla cena nehnuteľnosti znížiť. V domnienke, že takto kupujúci dohodne aspoň čiastočné zníženie ceny, môže majiteľ nehnuteľnosti s kupujúcim úplne ukončiť rokovanie. Umením je vedieť predpokladať, akú reakciu vyvolá akcia kupujúceho. Odporúča sa byť pri navrhovaní kúpnej ceny opatrný a hlavne rozvážny. Kupujúci by mal vedieť, prečo navrhuje zníženie ceny. Zároveň by mal podporiť návrh svojimi argumentami a hlavne netlačiť na predávajúceho. Dostatok času na rozhodnutie dokáže niekedy zohrať dôležitú úlohu podobne ako dohoda o termíne a spôsobe platby.

Kompenzácia ústupkov

Stáva sa, že práve jedna alebo druhá strana si kompenzuje ústupky z pozície vytvorenej pri dohadovaní kúpnej ceny. Majiteľ často súhlasí s nižšou cenou, ak dostane peniaze relatívne rýchlo, prípadne bez využitia úveru. Kupujúci akceptuje ponukovú cenu nehnuteľnosti, ale dohodne si napríklad dlhší splátkový kalendár, ktorý mu umožní pohodlnejšie zabezpečiť financovanie novozakúpenej nehnuteľnosti. Preto neočakávajme od predaja zázraky, ale nájdime skôr uspokojivý spôsob, ktorý prinesie obom stranám určité benefity.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2021 Copyright realityplanet.sk

Ako dosiahnúť čo najnižšiu kúpnu cenu nehnuteľnosti?

Úsilím každého kupujúceho je dohodnúť cenu nehnuteľnosti natoľko, aby bola prijateľná pre obe strany. Niekedy sa ani nenazdáme a nami obľúbenú ponuku príjmeme bez žiadosti o zľavu. Možno nevedomky, možno nepristupujeme k rokovaniu s majiteľom pragmaticky a otvorene. Vyjednávanie cenovej zľavy pri kúpe nehnuteľnosti nepredstavuje nič zlé. Slušný prístup je samozrejmosťou, preto je nutné rokovať s citom.

Kedy je najvhodnejšie požiadať o zľavu?

Dojednávať kúpnu cenu má význam vtedy, ak si kupujúci všimne určité nedostatky na ponúkanom objekte. Nemusí ísť zrovna o technický alebo právny nedostatok, ale vyjednávanie o nižšej cene zaváži aj vtedy, ak je nehnuteľnosť ponúkaná dlhý čas alebo ak vieme, že majiteľ sa usiluje o rýchly predaj. Neúspech pri rokovaní dosiahneme, ak je nehnuteľnosť v niečom jedinečná, neexistujú od nej porovnateľné ponuky a je o ňu obrovský záujem. Prvým najvhodnejším miestom na rokovanie o cene je pri obhliadke bytu. V prvej fáze ide skôr o odhalenie prístupnosti majiteľa - spoznať, či je ústretový, či má nejaké obavy z predaja a hlavne, kedy najneskôr by ju majiteľ chcel predať. Presne cielenými otázkami sa kupujúci môže dozvedieť, koľko záujemcov sa na ňu bolo v poslednom období pozrieť, ako dlho sa nehnuteľnosť predáva, dôvody predaja a podobne. Prijateľným pýtaním sa, nie výsluchom, prejavíte značný záujem a v majiteľovi vzbudíte pocit spokojnosti, čo sa neskôr môže vyplatiť pri ďalších rokovaniach.

Vyjednávanie ceny

Ako požidať o zľavu?

V prvom rade sa musíme vyhnúť dohadovaniu na štýl obchodovania na tureckom trhu. Stáva sa, že kupujúci často preskočí požadovanú hranicu, o ktorú by sa mohla cena nehnuteľnosti znížiť. V domnienke, že takto kupujúci dohodne aspoň čiastočné zníženie ceny, môže majiteľ nehnuteľnosti s kupujúcim úplne ukončiť rokovanie. Umením je vedieť predpokladať, akú reakciu vyvolá akcia kupujúceho. Odporúča sa byť pri navrhovaní kúpnej ceny opatrný a hlavne rozvážny. Kupujúci by mal vedieť, prečo navrhuje zníženie ceny. Zároveň by mal podporiť návrh svojimi argumentami a hlavne netlačiť na predávajúceho. Dostatok času na rozhodnutie dokáže niekedy zohrať dôležitú úlohu podobne ako dohoda o termíne a spôsobe platby.

Kompenzácia ústupkov

Stáva sa, že práve jedna alebo druhá strana si kompenzuje ústupky z pozície vytvorenej pri dohadovaní kúpnej ceny. Majiteľ často súhlasí s nižšou cenou, ak dostane peniaze relatívne rýchlo, prípadne bez využitia úveru. Kupujúci akceptuje ponukovú cenu nehnuteľnosti, ale dohodne si napríklad dlhší splátkový kalendár, ktorý mu umožní pohodlnejšie zabezpečiť financovanie novozakúpenej nehnuteľnosti. Preto neočakávajme od predaja zázraky, ale nájdime skôr uspokojivý spôsob, ktorý prinesie obom stranám určité benefity.