Kontakt

Realitný portál realityplanet.sk. Špecializujeme sa na reality na Slovensku. Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám odpovieme e-mailom alebo telefonicky, do 24 hodín od vašeho podnetu.

Základné údaje

Planet Media Group, s.r.o.


IČO: 46 860 258
DIČ: 2023626880
IČ DPH: SK2023626880

Zapísaný v obchodnom registri OS Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 27116/R

Sídlo spoločnosti:
M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie:
3070599059/0200/VÚB Banka/


 Administrácia portálu

Ing. Peter Smatana
konateľ
email: smatana@realityplanet.sk
tel: +421 905 123 776

 
   
JUDr. Boris Kubovič
obchod, marketing a právny servis
email: kubovic@realityplanet.sk
tel.: +421 910 946 046
 
Zuzana Fiantoková
administratíva a inzercia
email: info@realityplanet.sk
tel.: +421 948 886 015
 
Božena Kuricová
administratíva a fakturácia
email: centrala@realityplanet.sk
tel.: 0917 720 046
 
Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2024 Copyright realityplanet.sk

Kontakt

Realitný portál realityplanet.sk. Špecializujeme sa na reality na Slovensku. Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám odpovieme e-mailom alebo telefonicky, do 24 hodín od vašeho podnetu.

Základné údaje

Planet Media Group, s.r.o.


IČO: 46 860 258
DIČ: 2023626880
IČ DPH: SK2023626880

Zapísaný v obchodnom registri OS Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 27116/R

Sídlo spoločnosti:
M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie:
3070599059/0200/VÚB Banka/


 Administrácia portálu

Ing. Peter Smatana
konateľ
email: smatana@realityplanet.sk
tel: +421 905 123 776

 
   
JUDr. Boris Kubovič
obchod, marketing a právny servis
email: kubovic@realityplanet.sk
tel.: +421 910 946 046
 
Zuzana Fiantoková
administratíva a inzercia
email: info@realityplanet.sk
tel.: +421 948 886 015
 
Božena Kuricová
administratíva a fakturácia
email: centrala@realityplanet.sk
tel.: 0917 720 046