ZBHS - vláda by mala stavať viac nájomných bytov

Budúca vláda by mala stavať nájomné byty a zmeniť zákony

Bratislava 5. februára (TASR) - Jednou z priorít budúcej vlády po marcových voľbách by mala byť výstavba cenovo dostupných nájomných bytov. Presvedčené je o tom Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), podľa ktorého je tento sektor bytového fondu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nedostatočný.
      Absenciu dostupného nájomného bývania považuje združenie za najvýraznejší problém bývania na Slovensku. „To spôsobuje problémy pre mladé rodiny, keďže nemajú dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie svojho samostatného bývania. Vysoký podiel bytov v osobnom vlastníctve je tiež jednou z najväčších prekážok mobility pracovnej sily," upozornila výkonná riaditeľka ZBHS Anna Krajčiová.
      Združenie vyčíslilo, že kým v krajinách EÚ predstavujú nájomné byty 19- až 62-% podiel na celkovom bytovom fonde, na Slovensku je to iba približne 6 %. V dôsledku masívneho odkupovania štátnych a obecných bytov do osobného vlastníctva nájomný sektor v priebehu niekoľkých rokov takmer zanikol. „Je to na škodu veci. Riešením je výstavba cenovo dostupných nájomných bytov," domnieva sa Krajčiová.
      Za ďalšiu z úloh budúcej vlády pre zlepšovanie kvality bývania označila zodpovedajúce legislatívne prostredie. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol prijatý ešte v roku 1993 a prešiel 15 novelami. „Po uplynutí viac než 20 rokov od prijatia zákona je zrejmé, že už nevyhovuje súčasným podmienkam správy a prevádzky bytových domov vrátane ich komplexnej obnovy," uviedla Krajčiová s tým, že právnu normu treba kompletne prepracovať alebo vytvoriť novú.


najomne_byty      Treťou dôležitou úlohou novej vlády bude podľa nej napravenie chýb, ktoré sa stali v tomto volebnom období. „Boli prijaté legislatívne zmeny, ktoré podľa nášho názoru výrazne komplikujú vymáhanie dlhov od tých vlastníkov bytov, ktorí si riadne a včas neplnia svoje povinnosti spojené s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti," priblížila Krajčiová.
      Príkladom majú byť zmeny v zákone o vlastníctve bytov a v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých zákonné záložné právo k bytu už nie je prednostným záložným právom, či zmeny v exekučnom zákone a zákone o dobrovoľných dražbách, ktoré umožňujú vykonať dražbu nehnuteľnosti iba v prípade, že dlžná suma je vyššia než 2000 eur.
      „To všetko sú zmeny v prospech neplatičov a znevýhodňujú veriteľov, ktorými sú v tomto prípade ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome," vysvetlila Krajčiová. Situáciu preto navrhuje riešiť tak, aby na to nedoplácali poctiví a zodpovední vlastníci bytov.

Zdroj:TASR

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2021 Copyright realityplanet.sk

ZBHS - vláda by mala stavať viac nájomných bytov

Budúca vláda by mala stavať nájomné byty a zmeniť zákony

Bratislava 5. februára (TASR) - Jednou z priorít budúcej vlády po marcových voľbách by mala byť výstavba cenovo dostupných nájomných bytov. Presvedčené je o tom Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), podľa ktorého je tento sektor bytového fondu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nedostatočný.
      Absenciu dostupného nájomného bývania považuje združenie za najvýraznejší problém bývania na Slovensku. „To spôsobuje problémy pre mladé rodiny, keďže nemajú dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie svojho samostatného bývania. Vysoký podiel bytov v osobnom vlastníctve je tiež jednou z najväčších prekážok mobility pracovnej sily," upozornila výkonná riaditeľka ZBHS Anna Krajčiová.
      Združenie vyčíslilo, že kým v krajinách EÚ predstavujú nájomné byty 19- až 62-% podiel na celkovom bytovom fonde, na Slovensku je to iba približne 6 %. V dôsledku masívneho odkupovania štátnych a obecných bytov do osobného vlastníctva nájomný sektor v priebehu niekoľkých rokov takmer zanikol. „Je to na škodu veci. Riešením je výstavba cenovo dostupných nájomných bytov," domnieva sa Krajčiová.
      Za ďalšiu z úloh budúcej vlády pre zlepšovanie kvality bývania označila zodpovedajúce legislatívne prostredie. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol prijatý ešte v roku 1993 a prešiel 15 novelami. „Po uplynutí viac než 20 rokov od prijatia zákona je zrejmé, že už nevyhovuje súčasným podmienkam správy a prevádzky bytových domov vrátane ich komplexnej obnovy," uviedla Krajčiová s tým, že právnu normu treba kompletne prepracovať alebo vytvoriť novú.


najomne_byty      Treťou dôležitou úlohou novej vlády bude podľa nej napravenie chýb, ktoré sa stali v tomto volebnom období. „Boli prijaté legislatívne zmeny, ktoré podľa nášho názoru výrazne komplikujú vymáhanie dlhov od tých vlastníkov bytov, ktorí si riadne a včas neplnia svoje povinnosti spojené s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti," priblížila Krajčiová.
      Príkladom majú byť zmeny v zákone o vlastníctve bytov a v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých zákonné záložné právo k bytu už nie je prednostným záložným právom, či zmeny v exekučnom zákone a zákone o dobrovoľných dražbách, ktoré umožňujú vykonať dražbu nehnuteľnosti iba v prípade, že dlžná suma je vyššia než 2000 eur.
      „To všetko sú zmeny v prospech neplatičov a znevýhodňujú veriteľov, ktorými sú v tomto prípade ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome," vysvetlila Krajčiová. Situáciu preto navrhuje riešiť tak, aby na to nedoplácali poctiví a zodpovední vlastníci bytov.

Zdroj:TASR