Montované domy

Montované domy a tehla??

Čo môže spájať tieto dve technológie do jedného celku, teda rodinného domu tak, aby spolupracovali v prospech užívateľa domu ?  Toto spojenie je charakteristické pre konštrukčný systém ROBY®

Pokúsme sa dať odpoveď na túto otázku.

Ako je všeobecne známe, montované domy na báze dreva sú stále populárnejšie formy výstavby rodinných domov, keď ich hlavnou výhodou oproti murovaným je výrazne kratšia doba výstavby a efektívnejšie využitie drevenej nosnej konštrukcie pre účinné pôsobenie tepelnoizolačných výplní v tejto konštrukcii. Týmto dochádza k úsporám rozmerov hlavne hrúbok nosných stien, ktoré sú súčasne aj v maximálnej miere tepelnoizolačné.

V čom je princíp ?

Pri obvodových stenách sa otázka tepelnoizolačných vlastností rieši v súvislosti s parametrami stavebnej fyziky zameranými hlavne na vlhkostné pomery v priestore obvodových stien, ktoré majú zásadný vplyv na jej tepelnoizolačné vlastnosti. V skratke povedané vlhká stena prestáva byť izolantom, stáva sa vodičom. Toto je pre montované stavby zásadná otázka a z tohto pohľadu sa realizujú dva systémy obvodových stien, a to difúzne otvorený / je tu zabezpečený prechod pár a vzduchu cez konštrukciu /

a difúzne uzavretý / je tu zabránené prechodu pár a vzduchu cez konštrukciu /.

Keď vychádzame z princípu, že uzavretá konštrukcia sa sama nevie zbaviť prebytočnej vlhkosti - musíme zabrániť tomu, aby sa tam hromadila.

Keď nemáme túto ambíciu, môžeme konštrukciu navrhnúť tak, aby sa sama vedela zbaviť prebytočnej vlhkosti a navrhneme takú skladbu materiálov a keďže ide o obvodovú stenu, navrhneme prirodzený ventilačný systém - vzduchovú medzeru, ktorá po celom obvode odvetráva obvodovú stenu rodinného domu.

Dostávame sa tak k systému odvetranej fasády a keď jej povrchovú úpravu prevedieme tehlovou stenou ako lícové murivo, máme priestor na odpoveď na úvodnú otázku tohto článku. Lícové murivo je bezúdržbové prevedenie fasády.

Čo môžeme z takejto kombinácie získať ?

V prvom rade zlepšenie stavebno fyzikálnych vlastností obvodovej steny vyplývajúce z prítomnosti ventilačnej medzery. Ide o zrýchlenie prúdenia vzduchu a jeho cirkulácie, odvod horúceho vzduchu v lete , v zime temperácia, čo vyvoláva klimatizačný efekt pre interiér domu, eliminácia veľkých rozdielov tepelnej záťaže z exteriéru, vplyv na stálu teplotu v interiéri, ochranu pred povrchovou kondenzáciou, voda sa odparuje a odvodňuje v priestore vzduchovej medzery. Výsledkom je celková ochrana drevenej konštrukcie pred účinkami vlhkosti. 

V druhom rade ide o prínos domu v oblasti jeho ochrany pred vonkajším hlukom. Vonkajšia tehlová stena / fasáda domu / má svoju hmotnosť výrazne väčšiu ako montovaná stena, je od nej oddelená spomínanou vzduchovou medzerou, a tým je schopná pohltiť vonkajší hluk a ten nepreniesť do domu, ale do základu. Výsledkom je ochrana pred hlukom v rámci pridania hmotnosti materiálu k pomerne ľahkej montovanej stavbe. K tomuto druhu ochrany môžeme priradiť aj protipožiarnu ochranu domu, nakoľko tehlová stena je vždy z nehorľavého materiálu.

V treťom rade ide o účinok vzhľadu domu, keď lícové murivo / neomietaná tehla / dáva montovanému domu originálny vzhľad, ktorý svojou podstatou prekrýva uniformitu montovaných stavieb a dáva domu výraz originality.

Môžeme teda odpovedať, že kombinácia montovanej stavby a tehlovej steny ako definitívnej fasády je výhodná hlavne účinkom ochrany drevenej konštrukcie a interiéru domu z hľadiska životnosti montovanej stavby, ktorá sa stále javí ako kľúčová hodnota pre výber stavby.

Ing. Štefan Löwy - autor konštrukčného systému ROBY®

https://roby.sk/

 

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2023 Copyright realityplanet.sk

Montované domy

Montované domy a tehla??

Čo môže spájať tieto dve technológie do jedného celku, teda rodinného domu tak, aby spolupracovali v prospech užívateľa domu ?  Toto spojenie je charakteristické pre konštrukčný systém ROBY®

Pokúsme sa dať odpoveď na túto otázku.

Ako je všeobecne známe, montované domy na báze dreva sú stále populárnejšie formy výstavby rodinných domov, keď ich hlavnou výhodou oproti murovaným je výrazne kratšia doba výstavby a efektívnejšie využitie drevenej nosnej konštrukcie pre účinné pôsobenie tepelnoizolačných výplní v tejto konštrukcii. Týmto dochádza k úsporám rozmerov hlavne hrúbok nosných stien, ktoré sú súčasne aj v maximálnej miere tepelnoizolačné.

V čom je princíp ?

Pri obvodových stenách sa otázka tepelnoizolačných vlastností rieši v súvislosti s parametrami stavebnej fyziky zameranými hlavne na vlhkostné pomery v priestore obvodových stien, ktoré majú zásadný vplyv na jej tepelnoizolačné vlastnosti. V skratke povedané vlhká stena prestáva byť izolantom, stáva sa vodičom. Toto je pre montované stavby zásadná otázka a z tohto pohľadu sa realizujú dva systémy obvodových stien, a to difúzne otvorený / je tu zabezpečený prechod pár a vzduchu cez konštrukciu /

a difúzne uzavretý / je tu zabránené prechodu pár a vzduchu cez konštrukciu /.

Keď vychádzame z princípu, že uzavretá konštrukcia sa sama nevie zbaviť prebytočnej vlhkosti - musíme zabrániť tomu, aby sa tam hromadila.

Keď nemáme túto ambíciu, môžeme konštrukciu navrhnúť tak, aby sa sama vedela zbaviť prebytočnej vlhkosti a navrhneme takú skladbu materiálov a keďže ide o obvodovú stenu, navrhneme prirodzený ventilačný systém - vzduchovú medzeru, ktorá po celom obvode odvetráva obvodovú stenu rodinného domu.

Dostávame sa tak k systému odvetranej fasády a keď jej povrchovú úpravu prevedieme tehlovou stenou ako lícové murivo, máme priestor na odpoveď na úvodnú otázku tohto článku. Lícové murivo je bezúdržbové prevedenie fasády.

Čo môžeme z takejto kombinácie získať ?

V prvom rade zlepšenie stavebno fyzikálnych vlastností obvodovej steny vyplývajúce z prítomnosti ventilačnej medzery. Ide o zrýchlenie prúdenia vzduchu a jeho cirkulácie, odvod horúceho vzduchu v lete , v zime temperácia, čo vyvoláva klimatizačný efekt pre interiér domu, eliminácia veľkých rozdielov tepelnej záťaže z exteriéru, vplyv na stálu teplotu v interiéri, ochranu pred povrchovou kondenzáciou, voda sa odparuje a odvodňuje v priestore vzduchovej medzery. Výsledkom je celková ochrana drevenej konštrukcie pred účinkami vlhkosti. 

V druhom rade ide o prínos domu v oblasti jeho ochrany pred vonkajším hlukom. Vonkajšia tehlová stena / fasáda domu / má svoju hmotnosť výrazne väčšiu ako montovaná stena, je od nej oddelená spomínanou vzduchovou medzerou, a tým je schopná pohltiť vonkajší hluk a ten nepreniesť do domu, ale do základu. Výsledkom je ochrana pred hlukom v rámci pridania hmotnosti materiálu k pomerne ľahkej montovanej stavbe. K tomuto druhu ochrany môžeme priradiť aj protipožiarnu ochranu domu, nakoľko tehlová stena je vždy z nehorľavého materiálu.

V treťom rade ide o účinok vzhľadu domu, keď lícové murivo / neomietaná tehla / dáva montovanému domu originálny vzhľad, ktorý svojou podstatou prekrýva uniformitu montovaných stavieb a dáva domu výraz originality.

Môžeme teda odpovedať, že kombinácia montovanej stavby a tehlovej steny ako definitívnej fasády je výhodná hlavne účinkom ochrany drevenej konštrukcie a interiéru domu z hľadiska životnosti montovanej stavby, ktorá sa stále javí ako kľúčová hodnota pre výber stavby.

Ing. Štefan Löwy - autor konštrukčného systému ROBY®

https://roby.sk/