Obojstranne výhodná nájomná zmluva

Hlavnou novinkou v oblasti nájomných zmlúv je platnosť nového Zákona o krátkodobom prenájme, ktorý získal účinnosť 1. mája tohto roku a upravil niekoľko náležitosti týkajúcich sa prenájmu nehnuteľností zakotvených v nájomnej zmluve.

Najzásadnejšou zmenou, ktorú zákon ustanovuje je výpovedná lehota a dôvody ukončenia zmluvy. Kým predtým bola minimálna výpovedná lehota tri mesiace, dnes sa zúžila na jediný mesiac s možnosťou odstúpenia od zmluvy kedykoľvek. V prípade presne definovaných výpovedných dôvodov je možné to skrátiť dokonca len na pätnásť dní.

 Pred podpisom nájomnej zmluvy sa poraďte s odborníkom.

 

Limitovaná kaucia

 Prenajímatelia budú môcť zároveň uviesť do zmluvy výšku kaucie, ktorá sa spravidla platí pri prvom nájme. Avšak v tomto ohľade dochádza k menšej zmene. „Za nevhodné pre potreby prenajímateľa považujem ustanovenie, ktoré limituje maximálnu výšku peňažnej zábezpeky, ktorá by mala slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, napríklad z dôvodu neplatenia nájomného alebo poškodenia bytu," vyjadril sa advokát Mojmír Plavec, lektor Slovenskej realitnej akadémie.

Všetky spomínané úpravy sa týkajú nájmov trvajúcich maximálne šesť rokov. Stále je však možné riadiť sa aj starými ustanoveniami z Občianskeho zákonníka. Všetko je vecou dohody zmluvných strán.

 

Jednotlivé zmluvné body

„Veľmi prospešným pre všetkých zúčastnených, si je ešte pred podpisom zmluvy vyjasniť všetky dôležité fakty, ktoré môžu samotný prenájom ovplyvniť - cenu, čo všetko je v nej zahrnuté, ktoré zariadenie v byte zostáva a v akom je stave, či je v záujme nájomcu chovať v byte domáce zviera, predpokladanú dobu trvania nájmu, je nájomca fajčiar? Tieto a iné faktory môžu samotný nájom výrazne poznačiť. Je dobré si všetko vydiskutovať ešte pred podpisom zmluvy. Len tak je možné sa na niečom s chladnou hlavou dohodnúť a predísť tak prípadným nezrovnalostiam," povedala realitná maklérka, Petra Kamzíková.

Tak, ako každá skutočne dobrá, a objektívna, zmluva, aj zmluva o nájme nehnuteľnosti by mala byť rovnocenná pre obe zúčastnené strany. Pokiaľ si prenajímate byt prostredníctvom realitnej kancelárie, je štandardom, že zmluvu zabezpečí samotný maklér. Ak prenajímate nehnuteľnosť na vlastnú päsť, je dobré nechať si poradiť právnikom, ktorý vie veľmi presne, čo by v spomínanej zmluve určite chýbať nemalo, a na čo si dať špeciálne pozor.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2023 Copyright realityplanet.sk

Obojstranne výhodná nájomná zmluva

Hlavnou novinkou v oblasti nájomných zmlúv je platnosť nového Zákona o krátkodobom prenájme, ktorý získal účinnosť 1. mája tohto roku a upravil niekoľko náležitosti týkajúcich sa prenájmu nehnuteľností zakotvených v nájomnej zmluve.

Najzásadnejšou zmenou, ktorú zákon ustanovuje je výpovedná lehota a dôvody ukončenia zmluvy. Kým predtým bola minimálna výpovedná lehota tri mesiace, dnes sa zúžila na jediný mesiac s možnosťou odstúpenia od zmluvy kedykoľvek. V prípade presne definovaných výpovedných dôvodov je možné to skrátiť dokonca len na pätnásť dní.

 Pred podpisom nájomnej zmluvy sa poraďte s odborníkom.

 

Limitovaná kaucia

 Prenajímatelia budú môcť zároveň uviesť do zmluvy výšku kaucie, ktorá sa spravidla platí pri prvom nájme. Avšak v tomto ohľade dochádza k menšej zmene. „Za nevhodné pre potreby prenajímateľa považujem ustanovenie, ktoré limituje maximálnu výšku peňažnej zábezpeky, ktorá by mala slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, napríklad z dôvodu neplatenia nájomného alebo poškodenia bytu," vyjadril sa advokát Mojmír Plavec, lektor Slovenskej realitnej akadémie.

Všetky spomínané úpravy sa týkajú nájmov trvajúcich maximálne šesť rokov. Stále je však možné riadiť sa aj starými ustanoveniami z Občianskeho zákonníka. Všetko je vecou dohody zmluvných strán.

 

Jednotlivé zmluvné body

„Veľmi prospešným pre všetkých zúčastnených, si je ešte pred podpisom zmluvy vyjasniť všetky dôležité fakty, ktoré môžu samotný prenájom ovplyvniť - cenu, čo všetko je v nej zahrnuté, ktoré zariadenie v byte zostáva a v akom je stave, či je v záujme nájomcu chovať v byte domáce zviera, predpokladanú dobu trvania nájmu, je nájomca fajčiar? Tieto a iné faktory môžu samotný nájom výrazne poznačiť. Je dobré si všetko vydiskutovať ešte pred podpisom zmluvy. Len tak je možné sa na niečom s chladnou hlavou dohodnúť a predísť tak prípadným nezrovnalostiam," povedala realitná maklérka, Petra Kamzíková.

Tak, ako každá skutočne dobrá, a objektívna, zmluva, aj zmluva o nájme nehnuteľnosti by mala byť rovnocenná pre obe zúčastnené strany. Pokiaľ si prenajímate byt prostredníctvom realitnej kancelárie, je štandardom, že zmluvu zabezpečí samotný maklér. Ak prenajímate nehnuteľnosť na vlastnú päsť, je dobré nechať si poradiť právnikom, ktorý vie veľmi presne, čo by v spomínanej zmluve určite chýbať nemalo, a na čo si dať špeciálne pozor.