Babie leto nepraje vykurovacej sezóne

Kúriť či nekúriť? To je otázka. Aktuálne na ňu hľadá odpoveď nejeden obyvateľ bytového domu bez vlastného kotla. Títo ľudia sú, čo sa dodávky tepla týka, odkázaní na rozhodnutie svojich dodávateľov. Často sa preto stáva, že doma sedíme natiahnutí v hrubých teplákoch, teplej mikine a tí menej otužilí dokonca aj zakrytí dekou. A vonku je popritom celkom príjemné babie leto.

Kto je v tomto prípade v práve? Obyvateľ domu, ktorý si žiada žiť vo vykúrenom byte alebo dodávateľ tepla, ktorý tvrdí, že na vykurovanie ešte nie je správny čas?

Odpoveď je vo vyhláške

Začiatok vykurovacej sezóny upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa oháňajú, celkom opodstatnene, jednotliví výrobcovia tepla. Upozorňujú na to, že táto právna úprava jednoznačne hovorí, že: „dodávka tepla sa musí začať hneď po tom, ako klesne teplota vzduchu počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia." Zároveň musí byť splnená podmienka, že podľa predpovede počasia, nie je možné očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. To isté platí aj v opačnom garde, a síce, pri zastavení vykurovania . To nastane, ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať jej pokles v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Kde je vôľa, tam je... teplo

Či sa nám to páči alebo nie, dodávatelia tepla sú zo zákona povinní túto vyhlášku dodržiavať. Samozrejme, najmä v prechodných obdobiach s tým môžeme mať mierny problém, ktorý však nie je úplne neriešiteľný. Ako pre portál pravda.sk uviedol šéf Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný: „Aj keď by výrobcovia chceli vyjsť v ústrety odberateľom, bez splnenia podmienok stanovených v tejto vyhláške, nie je možné bytové domy začať vykurovať. Dodávateľ a odberateľ sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia, ak je to technicky možné. So začatím vykurovania potom ale musia súhlasiť všetci odberatelia na danom okruhu."

Dodávatelia tepla a obyvatelia bytov sa nemusia zhodnúť so začatím vykurovacej sezóny.

Spísanie petície a možnosť dohody

V prípade, že máte spomínaný problém a uprednostnili by ste vykúrené byty aj za okolností, že vonkajšie teploty kolíšu a síce sa tešíme z krásnej slnečnej jesene, večer však doma mrzneme, skúste sa porozprávať so svojimi susedmi. Možno by bolo dobré spísať v rámci bytového domu petíciu a zistiť názory ostatných obyvateľov. Ak sa zhodnete na tom, že chcete mať doma teplé radiátory, oslovte dodávateľa , od ktorého teplo beriete a dohodnite sa priamo s ním.
Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2024 Copyright realityplanet.sk

Babie leto nepraje vykurovacej sezóne

Kúriť či nekúriť? To je otázka. Aktuálne na ňu hľadá odpoveď nejeden obyvateľ bytového domu bez vlastného kotla. Títo ľudia sú, čo sa dodávky tepla týka, odkázaní na rozhodnutie svojich dodávateľov. Často sa preto stáva, že doma sedíme natiahnutí v hrubých teplákoch, teplej mikine a tí menej otužilí dokonca aj zakrytí dekou. A vonku je popritom celkom príjemné babie leto.

Kto je v tomto prípade v práve? Obyvateľ domu, ktorý si žiada žiť vo vykúrenom byte alebo dodávateľ tepla, ktorý tvrdí, že na vykurovanie ešte nie je správny čas?

Odpoveď je vo vyhláške

Začiatok vykurovacej sezóny upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa oháňajú, celkom opodstatnene, jednotliví výrobcovia tepla. Upozorňujú na to, že táto právna úprava jednoznačne hovorí, že: „dodávka tepla sa musí začať hneď po tom, ako klesne teplota vzduchu počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia." Zároveň musí byť splnená podmienka, že podľa predpovede počasia, nie je možné očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. To isté platí aj v opačnom garde, a síce, pri zastavení vykurovania . To nastane, ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať jej pokles v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Kde je vôľa, tam je... teplo

Či sa nám to páči alebo nie, dodávatelia tepla sú zo zákona povinní túto vyhlášku dodržiavať. Samozrejme, najmä v prechodných obdobiach s tým môžeme mať mierny problém, ktorý však nie je úplne neriešiteľný. Ako pre portál pravda.sk uviedol šéf Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný: „Aj keď by výrobcovia chceli vyjsť v ústrety odberateľom, bez splnenia podmienok stanovených v tejto vyhláške, nie je možné bytové domy začať vykurovať. Dodávateľ a odberateľ sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia, ak je to technicky možné. So začatím vykurovania potom ale musia súhlasiť všetci odberatelia na danom okruhu."

Dodávatelia tepla a obyvatelia bytov sa nemusia zhodnúť so začatím vykurovacej sezóny.

Spísanie petície a možnosť dohody

V prípade, že máte spomínaný problém a uprednostnili by ste vykúrené byty aj za okolností, že vonkajšie teploty kolíšu a síce sa tešíme z krásnej slnečnej jesene, večer však doma mrzneme, skúste sa porozprávať so svojimi susedmi. Možno by bolo dobré spísať v rámci bytového domu petíciu a zistiť názory ostatných obyvateľov. Ak sa zhodnete na tom, že chcete mať doma teplé radiátory, oslovte dodávateľa , od ktorého teplo beriete a dohodnite sa priamo s ním.