V prenajatých bytoch býva veľmi málo Slovákov. Zmení sa to?

Nová koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť nájomného bývania. To môže pomôcť najmä mladým, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie hypotéky.

Slovensko býva vo vlastnom, Európa v nájomných bytoch

Viac ako 90% ľudí na Slovensku žije vo vlastnom dome či byte. Na západ od našich hraníc je to výrazne iné. Napríklad v Rakúsku býva v prenájme viac ako polovica obyvateľstva, najmä v mestách. Prečo je situácia u nás natoľko odlišná? Môže za to viac faktorov. Splátky za hypotéky sú vysoké približne rovnako ako mesačné nájomné. Dôležitý je tiež psychologický fakt, že ľudia radšej platia za niečo, čo sami vlastnia. Skutočnosťou je aj to, že bývanie v prenajatých bytoch u nás nemá tradíciu. Na vidieku si azda všetci od nepamäti stavali vlastné domy. A väčšina obyvateľov miest si byty, v ktorých bývali pred revolúciou, v deväťdesiatych rokoch odkúpila od miest za zostatkovú hodnotu vo výške pár tisíc vtedajších korún.

Nájomné byty pomôžu mladým

Bývanie v prenajatom byte pritom môže byť riešením pre mladých ľudí a začínajúce rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť hypotéku. Situácia v tomto trhovom sektore je však veľmi zlá, nájomné domy sa skoro nestavajú. Okrem spomínaných dôvodov to zapríčiňuje aj skutočnosť, že stavební podnikatelia nechcú čakať často až 20 rokov, kým sa im ich investícia do nájomného domu vráti. Pri predaji bytov do súkromného vlastníctva majú svoje peniaze späť oveľa skôr. Situáciu chce zmeniť koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020.

Stavať by mali aj neziskovky a cirkvi

Nová koncepcia chce povzbudiť developerov stavať nájomné domy. Plánuje vytvoriť legislatívne, inštitucionálne a finančné podmienky, v ktorých to pre nich bude ľahšie a výhodnejšie ako doteraz. Pomôcť má medzi iným nový spôsob zdanenia firiem, stavajúcich nájomné bytové domy. Dôležitým cieľom je tiež povzbudiť neziskový sektor a cirkvi, aby vstúpili na trh s nájomnými bytmi, najmä v oblasti sociálneho bývania. Podľa zástupcu predkladateľa návrhu koncepcie, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Palka, je cieľom dokumentu zavedenie systému viacstupňového prestupného bývania. Jednoducho, koncepcia si kladie za cieľ, aby mladé rodiny s nižšími príjmami ľahšie našli bývanie, zodpovedajúce stavu ich peňaženky. Systém chce nastaviť podmienky tak, aby sa rodiny mohli postupne, ako sa ich ekonomická situácia bude zvyšovať, sťahovať do nájomných bytov s vyšším štandardom.

Cieľ: pohodlne žiť v nájme aj po celý život

Na základe koncepcie by štát rád dosiahol zvýšenie podielu nájomného bývania na trhu zo súčasných troch percent na 5 až 10% v budúcnosti. To by malo vyvolať tlak na znižovanie cien prenájmov a zároveň zatraktívniť možnosť nájomného bývania. Vďaka tomu by sa zvýšil tlak na kvalitu a úroveň služieb v danom sektore. Držme palce, aby sa koncepcia naplnila. Proces to bude určite namáhavý, keďže je do neho zapojených až 5 ministerstiev a bude nutné prijať či pozmeniť množstvo zákonov.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2024 Copyright realityplanet.sk

V prenajatých bytoch býva veľmi málo Slovákov. Zmení sa to?

Nová koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť nájomného bývania. To môže pomôcť najmä mladým, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie hypotéky.

Slovensko býva vo vlastnom, Európa v nájomných bytoch

Viac ako 90% ľudí na Slovensku žije vo vlastnom dome či byte. Na západ od našich hraníc je to výrazne iné. Napríklad v Rakúsku býva v prenájme viac ako polovica obyvateľstva, najmä v mestách. Prečo je situácia u nás natoľko odlišná? Môže za to viac faktorov. Splátky za hypotéky sú vysoké približne rovnako ako mesačné nájomné. Dôležitý je tiež psychologický fakt, že ľudia radšej platia za niečo, čo sami vlastnia. Skutočnosťou je aj to, že bývanie v prenajatých bytoch u nás nemá tradíciu. Na vidieku si azda všetci od nepamäti stavali vlastné domy. A väčšina obyvateľov miest si byty, v ktorých bývali pred revolúciou, v deväťdesiatych rokoch odkúpila od miest za zostatkovú hodnotu vo výške pár tisíc vtedajších korún.

Nájomné byty pomôžu mladým

Bývanie v prenajatom byte pritom môže byť riešením pre mladých ľudí a začínajúce rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť hypotéku. Situácia v tomto trhovom sektore je však veľmi zlá, nájomné domy sa skoro nestavajú. Okrem spomínaných dôvodov to zapríčiňuje aj skutočnosť, že stavební podnikatelia nechcú čakať často až 20 rokov, kým sa im ich investícia do nájomného domu vráti. Pri predaji bytov do súkromného vlastníctva majú svoje peniaze späť oveľa skôr. Situáciu chce zmeniť koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020.

Stavať by mali aj neziskovky a cirkvi

Nová koncepcia chce povzbudiť developerov stavať nájomné domy. Plánuje vytvoriť legislatívne, inštitucionálne a finančné podmienky, v ktorých to pre nich bude ľahšie a výhodnejšie ako doteraz. Pomôcť má medzi iným nový spôsob zdanenia firiem, stavajúcich nájomné bytové domy. Dôležitým cieľom je tiež povzbudiť neziskový sektor a cirkvi, aby vstúpili na trh s nájomnými bytmi, najmä v oblasti sociálneho bývania. Podľa zástupcu predkladateľa návrhu koncepcie, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Palka, je cieľom dokumentu zavedenie systému viacstupňového prestupného bývania. Jednoducho, koncepcia si kladie za cieľ, aby mladé rodiny s nižšími príjmami ľahšie našli bývanie, zodpovedajúce stavu ich peňaženky. Systém chce nastaviť podmienky tak, aby sa rodiny mohli postupne, ako sa ich ekonomická situácia bude zvyšovať, sťahovať do nájomných bytov s vyšším štandardom.

Cieľ: pohodlne žiť v nájme aj po celý život

Na základe koncepcie by štát rád dosiahol zvýšenie podielu nájomného bývania na trhu zo súčasných troch percent na 5 až 10% v budúcnosti. To by malo vyvolať tlak na znižovanie cien prenájmov a zároveň zatraktívniť možnosť nájomného bývania. Vďaka tomu by sa zvýšil tlak na kvalitu a úroveň služieb v danom sektore. Držme palce, aby sa koncepcia naplnila. Proces to bude určite namáhavý, keďže je do neho zapojených až 5 ministerstiev a bude nutné prijať či pozmeniť množstvo zákonov.