Predávajú prebytočné budovy a pozemky

Košický kraj ponúka na predaj prebytočné budovy a pozemky

Košice 13. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil obchodné verejné súťaže na predaj viacerých nehnuteľností. Tri z nich sú v Košiciach, dve v Nižnej Slanej, dve v Spišskej Novej Vsi a po jednej skupine nehnuteľností v Strážskom, Čiernej nad Tisou a vo Vyšnom Medzeve. Ide o predaj budov a pozemkov. 
      Niektoré nehnuteľnosti ponúka krajská samospráva na predaj opakovane. Záujemcovia musia svoje ponuky vo všetkých prípadoch predložiť do 25. januára do 14.30 h na adresu vyhlasovateľa súťaže, informovala dnes TASR Katarína Jantošovičová z KSK. 
      V Košiciach ponúka kraj budovu na Turgenevovej 36 za minimálnu kúpnu cenu 900.900 eur. Ide o šesťpodlažnú samostatne stojacu budovu, ktorá sa v minulosti používala ako internát pre žiakov, neskôr viacerými stavebnými úpravami vznikli učebne a slúžila pre strednú odbornú školu.


kosice      V opakovanej ponuke na predaj je dom s pozemkami na košickej Svätoplukovej ulici 28, postavený v uličnej zástavbe v roku 1925. Minimálna kúpna cena je 200.000 eur. Na  predaj je aj pozemok s výmerou 490 m2 v areáli Gymnázia na Alejovej ulici za minimálne 42.500 eur.
      Kraj chce predať aj učebne praktického vyučovania a dielne v zadnom trakte bývalej školskej budovy na Štefánikovom námestí v historickej časti Spišskej Novej Vsi. Stavba bola pôvodne postavená v roku 1957 ako rodinný dom v radovej zástavbe. Druhú murovanú jednopodlažnú stavbu postavili v roku 1974, boli v nej školské dielne, sklad, kabinet a dve garáže. Hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je takmer 50.300 eur. 
      V Spišskej Novej Vsi opakovane ponúka KSK záujemcom budovy a pozemky s výmerou 1760 m2 na ulici Stojan č. 2, tentoraz so zníženou cenou - za minimálne 199.000 eur. Trojpodlažná budova s nevyužitým podkrovím nie je využívaná od januára 2013. 
      V centre obce Vyšný Medzev sa nachádza budova, kotolňa, sklad a pozemky s výmerou 3400 m2. Dvojpodlažná čiastočne podpivničená budova postavená v roku 1910 s neskoršou prístavbou slúžila na výchovno - vzdelávací proces. Požadovaná minimálna kúpna cena je 55.000 eur.
      Bývalú liečebňu dlhodobo chorých na Okružnej ulici v Strážskom tvoria dva bytové domy s pozemkami s výmerou 4535 m2. V obidvoch je v podkroví po 15 malometrážnych bytov. Nehnuteľnosti sú ponúkané v opakovanej súťaži za minimálnu cenu 100.000 eur.
      V Čiernej nad Tisou sú v ponuke nehnuteľnosti v oplotenom areáli Strednej odbornej školy na Železničnej ulici. Ide o tri školské budovy, administratívnu budovu, dve garáže a pozemky s výmerou 6289 m2. Hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 85.155 eur. 
      V Nižnej Slanej je na predaj štvorpodlažná budova internátu s pozemkom a budova bývalého stredného odborného učilišťa s pozemkami. Navrhovaná kúpna cena musí byť vyššia ako finančná zábezpeka 9000 eur, resp. 4000 eur.
      Súťažné podmienky, ktoré sú k dispozícii na webstránke www.vucke.sk v časti Úradná tabuľa - Majetok - Predaj majetku, je okrem iného stanovená aj povinná finančná zábezpeka uchádzačov. Súťažné podmienky si záujemcovia môžu prevziať aj osobne na Úrade KSK, na odbore správy majetku. "Súťažné návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom 26. januára 2016," doplnila Jantošovičová.

 

Zdroj:TASR

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2024 Copyright realityplanet.sk

Predávajú prebytočné budovy a pozemky

Košický kraj ponúka na predaj prebytočné budovy a pozemky

Košice 13. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil obchodné verejné súťaže na predaj viacerých nehnuteľností. Tri z nich sú v Košiciach, dve v Nižnej Slanej, dve v Spišskej Novej Vsi a po jednej skupine nehnuteľností v Strážskom, Čiernej nad Tisou a vo Vyšnom Medzeve. Ide o predaj budov a pozemkov. 
      Niektoré nehnuteľnosti ponúka krajská samospráva na predaj opakovane. Záujemcovia musia svoje ponuky vo všetkých prípadoch predložiť do 25. januára do 14.30 h na adresu vyhlasovateľa súťaže, informovala dnes TASR Katarína Jantošovičová z KSK. 
      V Košiciach ponúka kraj budovu na Turgenevovej 36 za minimálnu kúpnu cenu 900.900 eur. Ide o šesťpodlažnú samostatne stojacu budovu, ktorá sa v minulosti používala ako internát pre žiakov, neskôr viacerými stavebnými úpravami vznikli učebne a slúžila pre strednú odbornú školu.


kosice      V opakovanej ponuke na predaj je dom s pozemkami na košickej Svätoplukovej ulici 28, postavený v uličnej zástavbe v roku 1925. Minimálna kúpna cena je 200.000 eur. Na  predaj je aj pozemok s výmerou 490 m2 v areáli Gymnázia na Alejovej ulici za minimálne 42.500 eur.
      Kraj chce predať aj učebne praktického vyučovania a dielne v zadnom trakte bývalej školskej budovy na Štefánikovom námestí v historickej časti Spišskej Novej Vsi. Stavba bola pôvodne postavená v roku 1957 ako rodinný dom v radovej zástavbe. Druhú murovanú jednopodlažnú stavbu postavili v roku 1974, boli v nej školské dielne, sklad, kabinet a dve garáže. Hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je takmer 50.300 eur. 
      V Spišskej Novej Vsi opakovane ponúka KSK záujemcom budovy a pozemky s výmerou 1760 m2 na ulici Stojan č. 2, tentoraz so zníženou cenou - za minimálne 199.000 eur. Trojpodlažná budova s nevyužitým podkrovím nie je využívaná od januára 2013. 
      V centre obce Vyšný Medzev sa nachádza budova, kotolňa, sklad a pozemky s výmerou 3400 m2. Dvojpodlažná čiastočne podpivničená budova postavená v roku 1910 s neskoršou prístavbou slúžila na výchovno - vzdelávací proces. Požadovaná minimálna kúpna cena je 55.000 eur.
      Bývalú liečebňu dlhodobo chorých na Okružnej ulici v Strážskom tvoria dva bytové domy s pozemkami s výmerou 4535 m2. V obidvoch je v podkroví po 15 malometrážnych bytov. Nehnuteľnosti sú ponúkané v opakovanej súťaži za minimálnu cenu 100.000 eur.
      V Čiernej nad Tisou sú v ponuke nehnuteľnosti v oplotenom areáli Strednej odbornej školy na Železničnej ulici. Ide o tri školské budovy, administratívnu budovu, dve garáže a pozemky s výmerou 6289 m2. Hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 85.155 eur. 
      V Nižnej Slanej je na predaj štvorpodlažná budova internátu s pozemkom a budova bývalého stredného odborného učilišťa s pozemkami. Navrhovaná kúpna cena musí byť vyššia ako finančná zábezpeka 9000 eur, resp. 4000 eur.
      Súťažné podmienky, ktoré sú k dispozícii na webstránke www.vucke.sk v časti Úradná tabuľa - Majetok - Predaj majetku, je okrem iného stanovená aj povinná finančná zábezpeka uchádzačov. Súťažné podmienky si záujemcovia môžu prevziať aj osobne na Úrade KSK, na odbore správy majetku. "Súťažné návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom 26. januára 2016," doplnila Jantošovičová.

 

Zdroj:TASR